დღის დრო უკავშირდება ტვინის კონკრეტულ რეგიონებში აქტივობის შემცირებას: კვლევა

მკვლევართა აზრით, სინგაპურის ეროვნული უნივერსიტეტის (NUS) ჩათვლით, ეს გლობალური შემცირება ყველაზე მეტად გამოჩნდა ტვინის იმ რეგიონებში, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მხედველობისა და სხეულის მოძრაობების დამუშავებაზე.

ტვინი, ტვინის აქტივობა, ტვინის აქტივობა ადამიანებში, ტვინის აქტივობის შესწავლა, ინდური ექსპრეს ამბებიკვლევაში მათ გააანალიზეს ტვინის სკანირების მონაცემები დაახლოებით 900 სუბიექტისგან, რომლებიც გამოკვლეულ იქნა დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე ორ სხვადასხვა დღეს. (წარმომადგენლობითი ფოტო: გეტის სურათები/Thinkstock)

დღის განმავლობაში, ტვინის სხვადასხვა უბნებს შორის ელექტრული აქტივობა შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს, როდესაც კვლევა აჩვენებს, რომ აღგზნება შეიძლება იყოს ყველაზე დაბალი დილით, იზრდება შუადღისას და მცირდება ადრეულ პერიოდში. საღამოს

კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში PLOS , გამოვლინდა აღგზნების კუმულაციური შემცირება დასვენების ტვინის სხვადასხვა რეგიონს შორის დღის წინ.მკვლევართა აზრით, სინგაპურის ეროვნული უნივერსიტეტის (NUS) ჩათვლით, ეს გლობალური შემცირება ყველაზე მეტად გამოჩნდა ტვინის იმ რეგიონებში, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მხედველობისა და სხეულის მოძრაობების დამუშავებაზე.

კვლევაში მათ გააანალიზეს ტვინის სკანირების მონაცემები დაახლოებით 900 სუბიექტისგან, რომლებიც გამოკვლეულ იქნა დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე ორ სხვადასხვა დღეს.

მთელს ტვინში მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დღის დრო ასევე ასოცირდება დასვენების მდგომარეობის ფუნქციური კავშირის შესამცირებელ შემცირებასთან-კორელაციური აქტივობა ტვინის სხვადასხვა რეგიონებს შორის, როდესაც არ ხორციელდება რაიმე კონკრეტული ამოცანა.ჩვენ გაკვირვებული ვართ დღის საერთო ეფექტის ზომით, ვინაიდან გლობალური fMRI სიგნალი გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორით და არის მნიშვნელოვანი ცვალებადობა ინდივიდებს შორის, თქვა ცაბა ორბანმა, NUS– ის კვლევის პირველმა ავტორმა.ამჟამად ჩვენ არ გვაქვს კარგი ახსნა ჩვენი დასკვნების მიმართულების შესახებ, თქვა ორბანმა.

თუმცა, მკვლევარებმა განაცხადეს, რომ მათ ასევე შეამჩნიეს დღის განმავლობაში ასოცირებული მცირედი ცვალებადობა მონაწილეთა სუნთქვის ფორმებში, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მათ შეიძლება ასევე დასჭირდეთ ტვინის გარეთ მტკიცებულებების გათვალისწინება, რათა სრულად გაიგონ ეფექტი.დასკვნების საფუძველზე, მკვლევარებმა რეკომენდაცია გაუწიეს ექიმებს აცნობონ fMRI ტვინის სკანირების დღის დრო და სხვა ექსპერიმენტული პროტოკოლები და გაზომვები, რადგან ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს კვლევის შედეგების ცვალებადობას და პოტენციურად შედეგების გამეორებას.ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს აღმოჩენები მოტივაციას მისცემს ნეირომეცნიერებს, მეტი ყურადღება მიაქციონ დღის პოტენციურ ეფექტს ტვინის აქტივობის ზომებზე, განსაკუთრებით სხვა ფართომასშტაბიან კვლევებში, სადაც საგნები ხშირად სკანირდება მთელი დღის განმავლობაში ლოგისტიკური მიზეზების გამო, ამბობს თომას იო, უფროსი ავტორი კვლევის NUS– დან.

ზემოთ მოყვანილი სტატია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ არის გამიზნული პროფესიული სამედიცინო რჩევების შემცვლელი. ყოველთვის ეძიეთ ექიმის ან სხვა კვალიფიციური ჯანდაცვის სპეციალისტის მითითებები თქვენს ჯანმრთელობასთან ან სამედიცინო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვისთვის.